animace
logo
0

Pouze zakázková výroba. Jezdecké potøeby, doplòky z ruènì zdobené kùže, westernová sedla, koèárové postroje.

Jezdecké potøeby, doplòky z ruènì zdobené kùže, westernová sedla, koèárové postroje.

Vítejte na stránkách Daniely Netíkové.Zabývám se klasickou výrobou z kùže podle starých, po staletí osvìdèených postupù. Práce probíhá výhradnì ruènì - tedy krájení dílù nožem, šití šídlem a jehlami, zdobení pomocí dlátek a raznièek.
Hledáte-li zboží výjimeèné kvality, jste tu správnì!
V nabídce listuj pomocí menu na levé stranì.
klikem otevøi nabídku klikem otevøi nabídku
Novì nabízíme - Jedineèný zážitek!!!
JÍZDA POVOZEM TAŽENÝM KOÒMI
optimalizace PageRank.cz    webmaster - peter